David van Sommeren onze lijsttrekker

 

Stadspartij Doesburg heeft haar kieslijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 

De leden van de Stadspartij stemden unaniem in met deze kieslijst.

 

Fractievoorzitter en lijsttrekker David van Sommeren stelt zich beschikbaar voor de komende vier jaar en is trots op de kandidaten die zich willen inzetten voor de Stadspartij en dus Doesburg.

De kieslijst van de Stadspartij Doesburg vertegenwoordigt de hele stad Doesburg. Jong en wat ouder, mannen en vooral ook vrouwen, uit alle wijken, er is kennis en ervaring en het hele politieke spectrum is vertegenwoordigd.

 

David van Sommeren: “Stadspartij Doesburg zet zich al meer dan tien jaar in, voor Doesburg en haar bewoners, zonder invloed van landelijke politieke partijen. Wij willen verder met Doesburg en zijn met deze kieslijst klaar voor de volgende periode”.

 

Stadspartij Doesburg wil het geluid van de burger in de raad brengen. Het belang van Doesburg en haar bewoners staat voorop. De partij zoekt de verbinding tussen burgers en bestuur, bedrijven, ouderen en jeugd, in een zelfstandig Doesburg, waarin wij zelf onze keuzes kunnen maken. De binnenstad blijft belangrijk, maar de komende jaren gaat er vooral extra aandacht uit naar de overige wijken, want heel Doesburg is een stad om van te houden.

 

Fractievoorzitter en lijsttrekker David van Sommeren is blij met deze kieslijst “Ervaring en jeugd met nieuwe initiatieven vormen een mooie combinatie voor de aankomende periode”.

 

Op plek twee Appie van der Beek, man van het eerste uur,  acht jaar als fractie-assistent en de afgelopen 4 jaar als gemeenteraadslid, actief vrijwilliger bij Sportclub Doesburg en schutterij Oranje. Kenmerkend voor deze rasechte Doesburger is zijn heldere taalgebruik. Appie is al jaren lid van de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en staat bekend om zijn grote dossierkennis.

 

Op plek drie Henk Beijen, huidig gemeenteraadslid, bevlogen en betrokken lid van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Zeer begaan met de minder bedeelden van de stad, bekend bij velen als oud geschiedenis- en LO docent.

 

Op de vierde plek Birgit van Veldhuizen. Ook Birgit haar roots liggen in Doesburg. Een echte verbinder door haar goede communicatieve vaardigheden. Ervaring bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Justitie en nu manager bij een grote zorgorganisatie, maken haar een professional op sociaal-politieke vlak. Birgit is al een aantal jaren fractie-assistent voor de Stadspartij in de commissie maatschappelijke ontwikkeling waar zij uitblinkt door haar kennis van zaken.

 

Laurens Schoonhoven op plek vijf. Een bekend gezicht in Doesburg, een nieuw gezicht op de lijst van de Stadspartij. Laurens Schoonhoven, zakenman, met een frisse kijk op financiën en gemeentelijke politiek.

 

Een politiek geëngageerde nieuwkomer op plek zes. Rob Kiburg komt uit het bedrijfsleven en valt als lid van Stadspartij Doesburg op door zijn dossierkennis en hij is nu al onmisbaar vanwege zijn financiële inzicht.

Erg trots zijn we dat als nieuwkomer op onze kieslijst een man mogen verwelkomen die vrijwel iedereen in Doesburg kent namelijk de voormalig voorzitter van Sportclub Doesburg Wim Egbertzen. Wim wil zich met hart en ziel gaan inzetten voor Stadspartij Doesburg zoals hij dat ook vele jaren heeft gedaan voor de voetbalclub van Doesburg.

 

Als onze stad buiten haar grenzen bekend is dan is het wel vanwege Doesburg Binnenstebuiten. Geweldig hoe een aantal Doesburgse dames zich deze zomer hebben ingezet voor het behoud van deze evenementen. Ook Nicolette Vree en Nindy Wernicke hebben aangegeven zich te kandideren op de kieslijst voor Stadpartij Doesburg.

 

Dat Stadpartij Doesburg een partij voor alle leeftijden is, blijkt uit de aanmelding van drie jonge vrouwen. Jonger dan 25 jaar, betrokken bij hun stad en samenleving en op de hoogte van wat er speelt bij de Doesburgse jeugd. Sophie Everts, Merve Tulum en Celine van der Beek staan op de kieslijst van Stadspartij Doesburg.

 

De Stadspartij is gestart met haar verkiezingscampagne. Volg ons via onze website en de sociale media.

 

 1. David van Sommeren                   
 2.  Appie van der Beek                        
 3. Henk Beijen                                    
 4. Birgit van Veldhuizen                    
 5. Laurens Schoonhoven                  
 6. Rob Kiburg                                      
 7. Wim Egbertzen                               
 8. Susan Tehupuring                        
 9.  Anita Nieuwenhuis                         
 10.  Nicolet Vree                                  
 11. Sophie Everts                                 
 12.  Merve Tulum                                   
 13. Celine van der Beek                      
 14. Maudith Hendriks                           
 15. Nindy Wernicke                              
 16. Theo Verheij                                    
 17. André Brouwer                                
 18. Bianca Bruins van Sommeren     
 19. Ellen Sweers                                    
 20. Marie-Louise Vossen                     
 21. Dick Krassenberg                           
 22. Dick Besselink                                
 23. Fred Jansen
 •  Stad
 •  Molenveld
 • Stad
 •  Stad
 • Stad
 •  Beinum
 •  Beinum
 • Beinum
 •  De Ooi
 • Stad
 • Molenveld
 • Beinum
 • Molenveld
 • Stad
 • Stad
 • Beinum
 • Molenveld
 • Stad
 • Molenveld
 • Stad
 • Stad
 • Stad
 • Stad