Doesburg, een stad om van te houden!


Doesburgs nieuws


Coalitievorming

Stadspartij Doesburg, PvdA/ GroenLinks en VVD hebben de intentie uitgesproken om samen een coalitie te vormen voor de komende 4 jaar.

Samen hebben deze partijen 9 van de 15 zetels in Doesburg en vormen dus een meerderheid.

‘In de periode na de verkiezingen heeft Stadspartij Doesburg het initiatief genomen om met alle partijen in gesprek te gaan om een coalitie te vormen. We vonden het belangrijk om alle partijen te horen, zodat er een goede afweging gemaakt kon worden.’ aldus David van Sommeren, fractievoorzitter van de Stadspartij. ‘Met de partijen Stadspartij Doesburg, PvdA/GroenLinks en de VVD denken we een goede en brede basis te hebben om het juiste voor Doesburg en al haar inwoners te doen.’

Komende weken gaan de partijen om tafel met een formateur, om tot een coalitieprogramma te komen. Beoogd wethouders van het komende college zijn Birgit van Veldhuizen, Peter Bollen en Ellen Mulder-Metselaar. Er zal een nieuwe verdeling van de portefeuilles en projecten plaatsvinden voor de aankomende periode.

Erepenning Doesburg voor scheidend wethouder Fred Jansen

Scheidend wethouder Fred Jansen heeft de erepenning van de gemeente Doesburg ontvangen. Hij kreeg de erepenning als blijk van waardering voor zijn jarenlange verdiensten voor Doesburg.

Jansen is 12 jaar onafgebroken wethouder geweest namens Stadspartij Doesburg. Hij was als wethouder onder andere betrokken bij de revitalisering van het Zuidelijk en Noordelijk Molenveld, het Burgemeester Keiserplein en de Kloosterstraat. Ook kwamen er nieuwe accommodaties tot stand voor korfbalvereniging Rivalen en Stichting Kegelsport Doesburg.

Afgelopen donderdag was zijn afscheidsreceptie. Behalve met de erepenning werd wethouder Jansen ook op een andere manier verrast: één van de vier bankjes voor de ingang van het stadhuis  - waar de wethouder regelmatig een sigaret opstak - gaat sinds donderdag door het leven als het ‘Fred Jansen bankje’.

 

De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953, aan dr. J.H. van Heek voor zijn inzet voor de restauratie van De Waag. De huidige penning is in 2007 ontworpen door zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd.

Kiezers bedankt!!!

Birgit Van Veldhuizen- van Oort onze kandidaat-wethouder

Birgit van Veldhuizen- van Oort is de nieuwe kandidaat-wethouder van Stadspartij Doesburg. Ze is sinds 2013 verbonden aan de partij en sinds maart 2015 fractie-assistent in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Birgit is de nummer vier op de kandidatenlijst.

Birgit heeft, na afronding van haar studie Letteren aan de Radboud Universiteit, bij diverse bedrijven en ministeries gewerkt. Ze heeft hier haar sporen als manager meer dan verdiend. Op dit moment is ze werkzaam als regiomanager bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

Haar wortels liggen echter in Doesburg, waar ze nu alweer ruim 7 jaar woont. En voor Doesburg wil ze zich volledig gaan inzetten: “Doesburg is een prachtige stad, en ik zie het als een uitdaging om deze mooie stad gezond zelfstandig te houden. Maar bovenal ook plezierig om in te wonen, werken en leven. De prettige en korte lijnen die we hebben in onze fractie, geven mij het vertrouwen dat we er als Stadspartij samen voor gaan!”.

“In Birgit hebben we een echte verbinder en communicatieve sterke kandidaat gevonden als mogelijke opvolger van wethouder Jansen”, aldus David van Sommeren, fractievoorzitter van Stadspartij Doesburg. “Ze is enthousiast en zal zeker net zo goed en makkelijk aanspreekbaar zijn als wethouder Jansen”. Birgit van Veldhuizen werd door de partij unaniem als kandidaat-wethouder gekozen.  

Onze speerpunten

Stadspartij Doesburg trots op lokale betrokkenheid

De Stadspartij Doesburg is er trots op dat ze een lokale partij is en geen lokale afdeling van een landelijke partij.                                           Dat zegt de Stadspartij naar aanleiding van de peiling, waaruit blijkt dat een derde van de stemmen in maart naar lokale partijen gaan.

De Stadspartij zegt door de lokale binding alle vrijheid te hebben om een evenwichtig en sterk politiek programma samen te stellen. Bovendien bestaat de partij uit mensen, die goed weten wat in de Doesburgse samenleving leeft.

Ook vertegenwoordigt de partij geen ideologisch stroming, maar juist de hele stad, van links naar rechts. De Stadspartij is er trots op dat de partij al twaalf jaar medebepalend is voor de koers van de stad. (bron: Omroep Gelderland ) 

 

 


Stadspartij Doesburg voor baanbehoud bij Rotra en Ubbink.

Leuk interview van Appie van der Beek met Eenvandaag


Op dit moment zijn de uitbreidingsplannen van Rotra en Ubbink in Doesburg een belangrijk item.

                                               De twee grootste bedrijven in Doesburg, waarbij dus ook veel mensen werkzaam zijn.

Deze bedrijven zijn groot geworden in Doesburg. 

Vele mensen uit Doesburg werken er en hebben er gewerkt. Rotra en Ubbink sponsoren vaak belangeloos verschillende verenigingen, evenementen en stellen ruimte beschikbaar voor activiteiten etc. in Doesburg. 

Zij hebben hun sporen in Doesburg meer dan verdiend.

Het is dan ook uitermate triest, dat politieke partijen (PvdA/GroenLinks, SP en D66) nu juist deze uitbreidingsplannen als verkiezingsitem gebruiken, door allerlei extra onderzoeken te vragen en moties in te dienen. 

In samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Rotra, Ubbink, gemeente Doesburg en de gemeentes Doetinchem en Rheden, wordt op dit moment onderzocht of er een mogelijkheid is tot uitbreiding van het industrieterrein. Let wel: onderzocht! Niet meer, niet minder! 
In dit onderzoek probeert men alle facetten (ook natuur, de Lage en Hoge Linies, aangezicht etc.) mee te nemen. Stadspartij Doesburg wacht dit onderzoek graag af. Het is namelijk nog maar de vraag of deze bedrijven, mocht uitbreiding uiteindelijk volgens onderzoek mogelijk zijn, de kosten ook kunnen of willen betalen. Daarna is de gemeente pas aan zet.


Doesburgse bedrijven die uit willen breiden, ondersteunt Stadspartij Doesburg graag, indien een gedegen onderzoek uitwijst dat dit mogelijk is. Kijk eens hoeveel bedrijven Doesburg hebben verlaten, bijvoorbeeld: Ferrocal, Blikfabriek (Thomas & Drijver), Heel Metaal en Rensa. Het mag Doesburg niet gebeuren dat opnieuw twee bedrijven onze stad gaan verlaten, omdat diverse partijen nu al een politiek spel spelen en daarmee het onderzoek belemmeren of vertragen.

 

Stadspartij Doesburg kiest voor baanbehoud en banengroei bij Rotra en Ubbink.

 

Doesburgse bedrijven houden we in Doesburg!

Waarom ik raadslid ben geworden? Lees meerOns voorstel voor een fleurige Kraakselaan aangenomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn dat ons voorstel om de gehele beplanting aan de Kraakselaan te vervangen is goedgekeurd en dat daar dezelfde beplanting komt als aan de Koepoortwal. Een zee van rose bloemen. Hierdoor ontstaat een mooi lint van uniforme kleurige beplanting.

 Stadspartij Doesburg zet lokaal belang altijd voorop

 

 

 

 

 

 

(Bron;regiobode)

 

DOESBURG – “De moeilijkste discussies gaan eigenlijk altijd over onderwerpen die niet typisch Doesburgs zijn”, vertelt David van Sommeren (51). Hij de lijsttrekker van de Stadspartij Doesburg. “In onze partij zijn veel mensen van verschillende gezindten, achtergrond en etnische komaf verenigt. Doesburg verbindt hen. Dus zijn we het er altijd snel over eens als het over het Doesburgse belang gaat. De discussie zit vooral in de meer landelijke thema’s.”

 

‘Doesburg, een stad om van te houden!’ Met dat motto gaat de Stadspartij Doesburg voor de vierde keer deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. De eerste keer leverde dat twee van de vijftien Doesburgse raadszetels op, de twee keer daarna waren telkens drie zetels het resultaat. In 2014 zelfs bijna een vierde. Vanaf de eerste verkiezingsdeelname maakt de partij deel uit van de coalitie. “We hebben in al die jaren met alle partijen samengewerkt”, vertelt Van Sommeren. “We hebben dan ook geen voorkeur voor een samenwerking. Iedereen die het beste voor Doesburg voor heeft, vindt ons aan z’n zijde. Het Doesburgse belang staat altijd voorop.”

 

Dat Doesburgse belang was ooit ook de reden om de partij op te richten. Het resultaat is een partij met mensen van vaak uiteenlopende pluimage. Leden die landelijk SP, VVD, GroenLinks, D66 en PvdA-stemmen, verenigt in één plaatselijk belang: Doesburg. “Als je de moeite neem om onze kandidatenlijst te bekijken, zie je dat de kandidaten echt in alle wijken van de stad wonen. Een ook hun achtergrond en afkomst is zeer divers. Dat maakt dat we werkelijk in alle geledingen van de stad vertegenwoordigd zijn en maakt ook dat we goed weten wat er speelt en wat ‘de Doesburger’ wil”, aldus Van Sommeren.

 

Eén van de belangrijke thema’s in Doesburg is de door Ubbink en Rotra gewenste uitbreiding in de Fraterwaard. “We vinden het jammer dat dit een verkiezingsthema is geworden. Er worden nu standpunten ingenomen, zonder dat vast staat wat de gevolgen zijn van uitbreiding. Onderzoek moet nog gedaan worden. Feitelijk valt er dus niet veel over te zeggen zolang niet al het onderzoek klaar is. Maar wij staan in het algemeen op het standpunt dat bedrijven belangrijk zijn voor Doesburg en zo mogelijk behouden moeten blijven, alleen al voor de werkgelegenheid”, aldus Van Sommeren.

 

Een andere speerpunt voor Van Sommeren is de Doesburgse zelfstandigheid. De Commissaris der Koning stak het in het verleden niet onder stoelen of banken, dat hij twijfelde aan het zelfstandige bestaansrecht van Doesburg. “Voor ons staat die zelfstandigheid als een paal boven water. Niet alleen als wens, maar ook wat betreft de uitvoering. Het ambtenarenapparaat is op sterke, we hebben goede samenwerkingsverbanden, de financiën op orde en we beschikken over een prima reserve. Aan alle voorwaarden voor volwaardige zelfstandigheid wordt dus voldaan. Ik denk dat het ‘aan dat front’ de komende jaren wel rustig blijft. Ik ben van mening dat Doesburg en de gemeente Angerlo in het verleden samengevoegd hadden moeten worden. Maar nu gaan we alleen en zelfstandig verder en dat kan echt heel goed.”

 

David van Summeren ziet Doesburg als een speciale stad. Niet alleen wat betreft de unieke binnenstad en historische waarde daarvan, maar ook waar het om problemen gaat. “We hebben in deze stad helaas ook grote problemen, die in plaatsen van de zelfde grootte of die veel groter zijn, niet spelen. Dat stelt flinke eisen aan bestuur en de diensten die veiligheid moeten bieden. Maar de politiek heeft daar, wat betreft sociaal beleid, ook een zware taak, die we als politiek zo goed mogelijk handen en voeten moeten geven. We mogen onze ogen niet sluiten voor de problemen, hoe trots we zijn ook op deze stad.”

  Ook de jongeren hebben een stem bij ons!!

Dat Stadpartij Doesburg een partij voor alle leeftijden is, blijkt uit de aanmelding van drie jonge vrouwen. Jonger dan 25 jaar, betrokken bij hun stad en samenleving en op de hoogte van wat er speelt bij de Doesburgse jeugd. Sophie Everts, Merve Tulum en Celine van der Beek staan daarom maar wat graag op de kieslijst van Stadspartij Doesburg. 


#vlogs ; Op campagne, met Sophie en Celine
Is het niet een top team?