Doesburg, een stad om van te houden!Wat speelt er in onze stad?


Eindejaarstoespraak door de nestor van de raad David van Sommeren

Op de facebookpagina “Weggeefhoek Doesburg” stond rond de Sinterklaastijd een advertentie met foto van een zak vol ingepakte cadeautjes met de volgende tekst:

 

Een zak met cadeautjes voor een ouder die het wat minder breed heeft. De cadeautjes zijn geschikt voor kinderen tussen de 7 en 10 jaar.

 

Hierop reageerde een mevrouw die aangaf dat zij zeer geïnteresseerd was en dat zij het momenteel wat moeilijker had.

De persoon die de advertentie had gezet gaf aan: De cadeautjes zijn voor u, maar u beseft dat ze geschikt zijn voor kinderen van 7 tot 10 jaar. De mevrouw reageerde verheugd: Jazeker, dat begrijp ik. Dank u wel. 

 

Hoe mooi is dat, dat iemand even stil staat bij de mensen die het moeilijk en het niet breed hebben. Maar wat mij vooral triggerde, was dat de advertentiezetter met alle respect voor de andere persoon nog even checkte of zij goed gelezen had, dat de cadeautjes voor de kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep waren, zodat er geen teleurstelling zou zijn. 

 

Zo ook een restauranthouder in onze stad, die in de drukste tijd van het jaar, voor alleenstaanden met een krappe beurs,

belangeloos een kerstdiner verzorgd. Een kerstdiner voor mensen die het moeilijk hebben en die zo gerespecteerd worden.

 

En dit alles in ons Doesburg. 

 

En nu gaat het hier niet specifiek om de feestmaand waarin we zitten.

De tijd om te genieten met elkaar, maar ook de tijd om je te bezinnen. 

Het gaat er om dat we respect hebben voor elkaar, gedurende het gehele jaar.

Respect voor elkaars mening. Respect, waar je ook vanuit jezelf voor staat.

En of dit nu gaat om arm of rijk, zwarte Piet of niet, vegetarisch of carnivoor, maar ook ingeënt tegen Corona of niet.

Iedere discussie of gesprek is goed, zolang het maar met respect gaat. 

Meer en meer merk je dat discussies hoog oplopen en dat we in deze discussies juist het respect voor elkaars mening uit het oog verliezen.

 

Juist nu in deze coronatijd weten we en beseffen we hoe belangrijk het is om samen ergens voor te knokken, met je gezin, met de buurt met je vrienden. Aandacht voor elkaar is juist nu belangrijk, zelfs noodzakelijk. En natuurlijk mag je verschillen van mening.

Dat moet zelfs, om gefundeerd tot goede beslissingen te komen. Maar wel met alle respect voor elkaar en zonder de ene persoon op te zetten tegenover de andere.  

 

Niet alleen in de feestmaand en niet alleen met kerst, suikerfeest of Chinees nieuwjaar. 

Respecteer elkaars mening en laat elkaar in de waarde als persoon. Niet alleen in deze feestmaand, maar altijd!

 

 

Prettige Kerstdagen en een gelukkig uiteinde. 

David Van Sommeren lijsttrekker Stadspartij Doesburg.

Stadspartij Doesburg heeft afgelopen zaterdag in het St. Martinus Atrium aan de Juliana van Stolberglaan te Doesburg de lijsttrekker en kieslijst gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Een bijzondere lokatie, gekozen om op een verantwoorde manier met de leden bijeen te kunnen komen en de kieslijst officieel bekend te maken.De Stadspartij maakte daar vol trots bekend, dat er 24 leden een plek op de lijst ambiëren.

De nummer 1 op de kieslijst is wederom fractievoorzitter David van Sommeren geworden. Al jarenlang het vertrouwde gezicht voor de partij en hij wil ook bij de komende verkiezingen weer de kar gaan trekken! David van Sommeren: “Stadspartij Doesburg zet zich al jaren in voor Doesburg en haar bewoners, zonder invloed van landelijke politieke partijen. Wij willen verder met Doesburg en zijn met deze kieslijst klaar voor de volgende periode”.

Stadspartij Doesburg wil het geluid van de burger in de raad brengen. Het belang van Doesburg en haar bewoners staat voorop. De partij zoekt de verbinding tussen burgers en bestuur, bedrijven, ouderen en jeugd, in een zelfstandig Doesburg, waarin wij zelf onze keuzes kunnen maken. Naast de herinrichting van de binnenstad zal er de komende tijd met name aandacht gaan naar onze gehele stad, alle wijken, want heel Doesburg is een stad om van te houden.

Fractievoorzitter en lijsttrekker David van Sommeren is blij met deze kieslijst “De combinatie van de ervaren raadsleden en het elan van de jeugd met nieuwe initiatieven vormen een mooie combinatie voor de aankomende periode”.


Hebben we een voortvarend bestuurder die snel actie wil, kan de rest van Nederland haar niet bijhouden.

(bron Gelderlander)

DOESBURG - In Doesburg hebben tientallen 80-plussers woensdag zonder afspraak een boosterprik gekregen. Dat is tegen de regels, zo blijkt.

 

Wethouder Birgit van Veldhuizen (Stadspartij Doesburg) stuurde woensdagochtend een tweet de wereld in: ‘De prikbus van de GGD staat klaar op de Kloostertuin. Nog niet ingeënt? 80-plusser en wilt u de boosterprik?

Het kan hier zonder afspraak tot 16u vandaag.’

De boodschap werd verder verspreid door burgemeester Loes van der Meijs.

 

Lees meer

 

 


Ga met ons in gesprek!

Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. En dus buigen wij, Stadspartij Doesburg, ons over wat u belangrijk vindt en wat we samen willen met Doesburg en haar inwoners. 

 

Om een goed beeld te krijgen, van waar we als Doesburg staan, zijn we op zoek naar Doesburgers, van wie we graag horen hoe zij naar bepaalde onderwerpen kijken. De uitkomsten van deze gesprekken verwerken we uiteindelijk in onze visie. En daarna gaan we aan de slag met ons partijprogramma.

 

Heb je ook mooie ideeën, aandachtspunten in Doesburg waar je ons mee kunt helpen? Laat het weten, we gaan graag in gesprek met je!

mail naar; ingesprekmet@stadspartijdoesburg.nl

 


Bestemmingsplan bedrijventerrein Verhuellweg

Bedrijventerrein Verhuellweg (Rotra, Ubbink en de Blikvanger) willen uitbreiden. Dit leeft enorm in Doesburg. Wij merken dat er bijna een tweespalt ontstaat in onze stad, omdat er hard geroepen wordt door diverse partijen over bv natuur en verdozing, maar ook over werkgelegenheid en verkeer.

 

Dus voordat de besluitvorming plaats kan vinden, moeten we goede afwegingen maken.

 

Uit de stukken die wij hebben ontvangen over de Verhuellweg, blijkt dat de gevraagde uitbreiding van dit terrein aan alle gestelde normen voldoet.

Stadspartij Doesburg kent de betrokken bedrijven ook als maatschappelijk verantwoorde ondernemers met een grote sociale en culturele betrokkenheid in Doesburg, denk aan:

·       Werk en stage, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ze krijgen goede begeleiding.

·       Sponsoring en hulp bij verenigingen en evenementen.

·       Veel inkomsten door andere bedrijven in de buurt, door bv overnachtingen van gasten, lunches, gebak, onderhoud en ga zo maar door.

Ook deze invalshoek willen we mee nemen.

 

Maar hoe krijgen we partijen bij elkaar? Want samen moeten we toch wel oplossingen kunnen vinden, in plaats van alleen maar voor of tegen te roepen?

 

Is er bijvoorbeeld gedacht aan:

  • De geluidswal op te hogen en geheel sluitend te maken?
  • De daken gebruiken voor zonnepanelen en zo Doesburg helpen naar een Energieneutraal 2050?
  • Aanrijroutes van de vrachtwagens niet langs de Koepoortdijk te laten lopen maar bv via de provinciale rotonde?
  • Architectonische bebouwing: maak de gebouwen passend in de omgeving en de natuur.

 

De genoemde bedrijven zijn geworteld in onze stad en spelen een belangrijke rol voor de Doesburgse samenleving, op veel fronten: werk, verenigingen, cultuur. Ze verdienen dus hoor en wederhoor.

 

 

Stadspartij Doesburg gaat zich de komende dagen verder oriënteren en in gesprek met de bedrijven en de andere instanties en groeperingen, zodat we ons standpunt goed onderbouwd kunnen innemen.


Geen hulp vanuit de gemeente Doesburg voor Doesburgers om in hun stad te blijven wonen!!

CDA, Pvda/Groen Links, D66 en SP stemmen tegen de Huisvestingsverordening die Doesburgers onder voorwaarden voorrang zou moeten geven bij het betrekken van een woonhuis. Dit zoals voorgesteld  in de motie die door Stadspartij Doesburg is ingebracht in de raadsvergadering van 25 maart!

Wij hebben als Stadspartij Doesburg veel opmerkingen gekregen van onze inwoners dat het erg lastig is voor starters (maar ook doorstromers en ouderen die levensloopbestendig willen wonen) om geschikte, passende woonruimte te vinden. Graag ondersteunen we onze inwoners om het voor hen mogelijk te maken.

De Stadspartij heeft 25 maart in de raadsvergadering een motie ingediend om obv de mogelijkheden die de huisvestingswet biedt voorrang te verlenen aan inwoners van Doesburg bij het toekennen van een woning. Enkele categorieën woningzoekenden kunnen namens volgens de Huisvestingswet van 2014 obv economische of maatschappelijke binding voorrang krijgen op een woning!

Helaas hebben we buiten de VVD geen enkele partij aan onze kant gevonden hierin en is de motie dus verworpen. Wij zien dit als een gemiste kans om onze jeugd meer perspectief te bieden op woonruimte in onze mooie stad!

Natuurlijk zullen wij ons sterk blijven maken voor alle Doesburgers, bijna Doesburgers en nog net Doesburgers 


Sportpark Doesburg opent extra haar deuren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede naar aanleiding van de succesvolle Boostweek van de jeugdafdeling van Stadspartij Doesburg opent Sportpark Doesburg extra haar deuren.

 

Vanaf de week van 19 april 2021 gaat Sportpark Doesburg extra open voor jeugd en jongeren uit Doesburg.

Je hoeft geen lid te zijn van Sportclub Doesburg en er zijn geen kosten aan verbonden.

 

De voetbalkooi is geopend op:
Dinsdagavond van 18:00 uur tot 20:00 uur
Donderdagavond van 18:00 uur tot 20:00 uur
Vrijdagmiddag van 14:00 uur tot 15:30 uur
Vrijdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur

Ook voor inwoners die gebruik willen maken van de beweegtuin zijn er extra openingstijden namelijk maandag-, woensdag- en vrijdag ochtend van 09:30 uur tot 11:30 uur.

De jeugdafdeling van de Stadspartij Doesburg bedankt de gemeente, Doesburg Beweegt en het Sportpark voor het mogelijk maken van deze actie.

Wil je meer weten over de jeugdafdeling van Stadspartij Doesburg of wil je je aansluiten bij de jeugdafdeling reageer dan via ons Instagram account @jeugdstadspartijdoesburg of mail ons bestuur@stadspartijdoesburg.nl

Namens de Jeugdafdeling van Stadspartij Doesburg, Celine van der Beek, Sophie Everts en Mirte Bruins

 

 


Zorgen bij Stadspartij over toekomst kermis

De fractie van Stadspartij Doesburg was vorige week onaangenaam verrast over het stuk in De Gelderlander en het Streekjournaal over het annuleren van de kermis deze zomer en daarnaast het stoppen van de organisatie van de kermis in Doesburg voor de opvolgende jaren.

Het eerste besluit kunnen wij begrijpen gezien de corona-maatregelen die er gelden. Echter het tweede deel van de mededeling in de pers, het stoppen van de organisatie van de Doesburgse Kermis, schiet ons totaal in het verkeerde keelgat. Wij hebben daarom in de Raadsvergadering van donderdag 25 maart in de rondvraag vragen gesteld aan de wethouder.

 

Als eerste wilden wij weten of het college eenzijdig kan besluiten te stoppen met de organisatie van een jarenlang traditioneel volksfeest als de kermis in de binnenstad van Doesburg. Waarom is de Raad niet vooraf meegenomen in dit besluit en waarom was dut besluit vooraf nergens terug te vinden op een officiële besluitenlijst van het College? Hoe kan het dat wij dit via de pers moeten vernemen?

 

Daarnaast wilden wij weten hoe het College de ontstane onrust onder de Doesburgse bevolking gaat oplossen. De kermis wordt door vele Doesburgers gezien als een traditioneel familiefeest in onze binnenstad. Sommige vragen van burgers over dit persbericht werden rechtstreeks doorgestuurd naar de fractie van de Stadspartij. Nu hebben wij als fractie vorig jaar wel een voorstel gedaan voor een nieuwe toekomst van de Kermis in de binnenstad, echter zijn wij niet de oplossers van het ontstane probleem veroorzaakt door het College.

 

De wethouder gaf aan dat er alleen gestopt zou zijn met het “Bureau Kermis” die de organisatie van de kermis voor zijn rekening nam. Daarnaast zouden enkele enthousiastelingen zich al gemeld hebben voor een mogelijke frisse wind door de organisatie van de kermis. Wij zullen het vervolg met haviksogen volgen, aangezien wij vinden dat de kermis in de binnenstad hoort en niet ergens op een veldje buitenaf.

 

 

Wij denken namelijk dat het wel mogelijk is een traditioneel kermisfeest in de binnenstad tot een succes te maken. Samen met het enthousiasme van onze horeca in de binnenstad is er vast veel te bereiken. De crux zit hem volgens onze fractie in het denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. 


Definitief ontwerp kernwinkelgebied

Woensdag 10 maart werd in de commissie VROM de herinrichting van het kernwinkelgebied besproken en de daarmee samenhangende uitbreiding van het aantal parkeerplekken op De Bleek.

 

Het kernwinkelgebied bestaat uit de Kerkstraat, Ooipoortstraat en de Meipoortstraat. Mooie plannen die onze winkelstraten leefbaar en aantrekkelijk maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers met een hogere verblijfskwaliteit.

Stadspartij Doesburg is blij met deze plannen om onze binnenstad kwalitatief op een hoger niveau te brengen qua wonen en bezoeken. De binnenstad knapt er goed van op. Het gehele plan valt onder het project “Vitale Binnenstad”. De binnenstad wordt in de zomer alle dagen afgesloten en in de winterperiode op vrijdag, zaterdag en zondag, zoals al eerder besloten door de Raad.

 

 

 

Hierdoor zullen meer parkeerplekken buiten het kernwinkelgebied nodig zijn. De wethouder gaat er 40 realiseren op parkeerplaats De Bleek, een goed plan wat snel en relatief goedkoop uitgevoerd kan worden.

 

Nu komen de werkzaamheden voor de herindeling en de vervanging van het riool in de 3 genoemde winkelstraten nooit uit voor bewoners en ondernemers, dus hebben wij de wethouder gevraagd goed te overleggen wat de beste startdatum is voor deze plannen.

 

Daarnaast vragen wij ons af waarom een herindeling van de markt in de stukken wordt genoemd. Wij zien dit graag aangepast in deze plannen m.b.t. de herinrichting van het kernwinkelgebied, omdat wij ons helaas niet kunnen vinden in deze genoemde herindeling van de markt.

De markt moet beschikbaar blijven voor de evenementen die er al decennia lang georganiseerd worden. Wij zien de pleinfunctie graag behouden, ook voor toekomstige nieuwe evenementen. Ook hebben wij in november 2020 een amendement gesteund waarin staat dat er een locatie-onderzoek gedaan moet worden voor een eventuele bewaakte fietsenstalling (met evt. openbaar toilet). De definitieve plaatsing hiervan op de Markt zien wij niet zitten.

 

Als test komt er dit jaar wel een pop-up fietsenstalling op de Markt, echter zien wij de zomer van 2020 en 2021,  als “corona-zomers”, niet als maatgevende zomers voor een gefundeerd locatie-onderzoek. Wij hopen dat het amendement van 26 november 2020 jl. in acht wordt genomen en dat er naar meerdere lokaties wordt gekeken. Denk eens aan Paardenmarkt of Zandbergstraat, toeristen hoeven niet met hun fiets over het evenement heen tussen het (winkelend) publiek door naar een eventuele fietsenstalling.

 

 

Stadspartij Doesburg vindt het erg belangrijk dat de Markt vrij blijft voor evenementen, bijeenkomsten als Kermis, Pleinfeest, Hanzefeest en andere evenementen voor de toekomst. Daar zullen wij ons sterk voor inzetten.Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Verhuellweg

In de gecombineerde commissievergadering van 10 februari j.l hebben wij onderstaande rondvraag gesteld over de reactie van de Gestichten Doesburg omtrent de plannen aan bedrijventerrein Verheullweg;

 

De Gestichten hebben veel mooie maatschappelijke doelen voor Doesburg gerealiseerd.  Ooit opgericht met v.n.l de zorg voor armen en behoeftigen als voornaamste doelstelling. Momenteel is de gepubliceerde doelstelling van de Stichting het ALGEMEEN Maatschappelijk Welzijn.

Men geeft aan mee te willen bewegen naar de toekomst door aan te sluiten bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Wij hebben ons als partij dan ook zeer verbaasd over de uitlatingen in o.a gekochte stukken in de krant waarin de Gestichten zich hebben geuit. We zien hier i.p.v een Algemeen Maatschappelijk Welzijnsbelang een eenzijdig en opiniërende berichtgeving naar onze burgers.

 

Aangezien de Gestichten op hun site aangeven dat het van groot belang is dat “de lezer erop moet kunnen kan vertrouwen dat hetgeen wat voorgesteld wordt juist is”.

Vragen wij het college of de zaken zoals door de Gestichten beschreven en uitgetekend de waarheid zijn?

Bijvoorbeeld m.b.t de getekende hoogte van Rotra t.o.v de Waag etc. zoals in de berichtgeving geschetst. Als dit het geval is zijn wij erg benieuwd hoe het mogelijk is dat zij beter geïnformeerd zijn dan de raad? Indien dit niet het geval is vragen wij het college wat er gedaan kan worden tegen het verspreiden van onjuiste informatie en insinuaties die voor onrust zorgen binnen de Doesburgse gemeenschap?

 

 

Voor alle duidelijkheid willen wij nog stellen dat het ons hier gaat om de wirwar van berichtgeving en klaarblijkelijke belangen. Wij hebben ons als Partij nog geen oordeel gevormd over de mogelijke bouwwerkzaamheden en vergunningswijzigingen omdat wij eerst alle mogelijke en geverifieerde informatie willen ontvangen om een gewogen en integrale afweging te kunnen maken als deze zaak bij ons in de raad besproken wordt.


Onze reactie op de programmabegroting 2021-2024

 Voor ons ligt de begroting 2021- 2024. Dit heeft heel wat voeten in aarde gehad. Door de Corona perikelen was het in juli onmogelijk om een fatsoenlijke kadernota op te zetten, we wisten nog niet welke kant het op zou gaan.

 

Nu is het beeld duidelijker, maar helaas niet rooskleurig. Een grote bezuinigingsopgave moest worden uitgevoerd in een korte tijd, omdat met name meer geld wordt gevraagd voor het Sociaal domein, te weten Jeugdzorg, doelgroepenvervoer en wmo.

 

Lees meer,

  

De Strategische koers vastgoed

Doesburgse verenigingen verdienen een Cultuurhuis

Woensdagavond 14 oktober stond de Strategische Koers Vastgoed Doesburg 2020 op de agenda van de gecombineerde commissie VROM-BO. Toen wij dit stuk onder ogen kregen waren wij verbaasd en teleurgesteld over de plannen van het College met het vastgoed in ons Doesburg. Opmerkingen als onze kerktoren verkopen, afbreken van de Harmonie waardoor de muziekvereniging op straat komt te staan en het verplaatsen van publieke functies van ons stadhuis naar de linie, waardoor we daar weer delen van ons stadshuis kunnen gaan verkopen, schoten ons in het verkeerde keelgat.

 

Stadspartij Doesburg is destijds opgericht vanuit onvrede over hoe men met verenigingen omging in de Doesburgse politiek. Toen ging het ook over accommodaties van meerdere verenigingen. Nu wij als partij gesetteld zijn, laten wij dit zeker niet opnieuw gebeuren! De passages in het stuk over het verkopen van de toren, Doesburgs trots, het afbreken van de Harmonie zullen misschien anders bedoeld zijn, maar dit stuk heeft voor veel onrust gezorgd in onze stad. Niet alleen onder de leden van de Voormalige Schutterij maar ook bij veel Doesburgers. Natuurlijk begrijpen wij dat er in deze financieel lastige tijd bezuinigingen nodig zijn, maar zijn deze bezuinigingen alle onrust en onzekerheid bij verenigingen, burgers en vrijwilligers dit wel waard?

 

In 2016 stond de accommodatie-nota op de agenda van de Raad. Destijds is de Voormalige Schutterij toegezegd dat ze zeker nog 10 jaar in hun clubhuis konden blijven. MDVS onderhoudt het gebouw zelf en voorzitter Felix Hermanns geeft aan dat MDVS er alles aan zal doen deze periode een veilig clubhuis te garanderen voor de gebruikers van de Harmonie. Wij vragen het College zich ook aan deze afspraak te houden. Begin dit jaar zocht MDVS contact met de Wethouder om de toekomst van de huisvesting van de vereniging te bespreken.: niet alleen repetitieruimte, maar ook is er ruimte nodig voor opslag van al gauw 45 m3 aan instrumenten etc. heen? Ook koren die in de Horizon Stad repeteren hebben spullen opgeslagen in de Harmonie. In september werd MDVS uitgenodigd voor een gesprek. Vol goede moed dachten zij handvatten te krijgen voor een toekomstplaatje qua huisvesting voor de vereniging. Echter, uit het niets te horen dat de Harmonie afgebroken gaat worden. De vereniging komt op straat te staan, zonder nieuw alternatief.,

Gebeurt dat de afgelopen maanden niet met meerdere verenigingen?

 

Wij als Stadspartij Doesburg zullen ons hard maken voor een goede lange termijn oplossing voor de huisvesting van meerdere verenigingen. Laat MDVS het gebouw in de Armgardstraat ombouwen naar een Cultuurhuis waar ook plek kan zijn voor het Koninklijk Doesburgs Mannenkoor, de duivenclub, het naaiatelier voor anderstaligen en diverse koren terecht kunnen. Stadspartij Doesburg omarmt de Doesburgse cultuur met haar vele vrijwilligers. Wij omarmen dit plan en hopen dat de wethouder creatief kan zijn om dit plan invulling te geven.

 

Laten we niet voor de muziek uitlopen en hen het clubhuis afpakken, voordat er een nieuwe plek is gevonden voor hen. Stadspartij wil eerst een oplossing die naar tevredenheid is van MDVS en de andere verenigingen.

Wij zullen hiervoor ook een motie indienen om het College te verplichten tot een oplossing samen met de clubs Wij hopen dat alle andere partijen deze motie zullen steunen.

 

Geef Doesburgse verenigingen zicht op een toekomst in een mooi cultuurhuis.Werk aan Zomerweg al voor bouwvak klaar

Jarenlang stond de reconstructie van de Zomerweg, – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat al hoog op de agenda van de gemeente Doesburg. Na uitvoerige voorbereiding met een constructieve klankbordgroep en vele andere betrokkenen, is de reconstructie eindelijk gestart. De wegen zijn toe aan een nieuwe impuls waarbij volop aandacht is voor een verbeterde veiligheid, vooral ook voor fietsers. Naast het verleggen en verbreden van de weg, is er aandacht voor groen en komt er glasvezel in dit gebied.

Lees meer,

 


Onze vragen aan het college omtrent Corona-crisis en de Doesburgse ondernemers

In deze roerige en spannende tijd hebben wij als fractie van Stadspartij Doesburg enkele vragen gesteld aan het college die met onze stad en de gevolgen van de Corona crisis te maken hebben.

Lees meer,

 

 

 

 


Professionele hulp brengt redding Doesburgse feesten dichtbij

(bron; De Gelderlander)

De Doesburgse Hanzefeesten, de Kadedagen en Doesburg Binnenste Buiten krijgen in 2020 zo goed als zeker een veiligheidscoördinator betaald door de gemeente. Daarmee valt een last van de schouders van de vrijwilligers die moeite hebben met de vele verantwoordelijkheden en twijfelden over doorgaan. 

Lees meer,

 

 


Grote betrokkenheid bij evaluatie evenementenbeleid

Tijdens de commissievergadering van 15 januari jl. stond de evaluatie van het evenementenbeleid 2017 op de agenda.

 

Stadspartij hecht veel waarde aan de vele mooie evenementen in onze stad. Doesburg leeft en staat op de kaart door de evenementen, het trekt veel gasten in onze stad waar velen voordeel en genot van hebben. Wij pleiten niet voor meer evenementen maar voor het beter organiseren van deze huidige evenementen voor de vrijwilligers die de organisatie op zich nemen.

Lees meer,

 

 

 

 


Wildgroei aan campers in Doesburg: kan niet de bedoeling zijn


(bron;De Gelderlander)

 

DOESBURG - Het kwik daalt tot het vriespunt, maar nog steeds staat de Turfhaven in Doesburg vol met campers. Nazomeren? Nee, campereigenaren gebruiken parkeerplekken als gratis stalling. De gemeente gaat nu borden plaatsen om aan de wildgroei van campers een einde te maken.

Lees meer,

 

 

 

 

 

 


Motie evenementen en activiteiten haalt het niet

Evenementen en activiteiten.

 

Omdat er steeds meer evenementen en activiteiten in Doesburg stoppen of dreigen te stoppen doordat de vrijwilligers steeds meer te maken krijgen met te veel regelgeving.
En ook omdat onnodig veel verantwoordelijkheden op de schouders van deze vrijwilligers komen te liggen vanwege de lastendruk, maar ook dus vanwege de verplichtingen en aansprakelijkheid (bijvoorbeeld het aanstellen van een veiligheidscoördinator per evenement) hebben we gisteren ...een motie ingediend tijdens de raadsvergadering.

We wilde daarmee bereiken dat het college op zoek gaat naar een centrale veiligheidscoördinator, die de druk van de schouders haalt bij de vrijwilligers van onze evenementen en de andere georganiseerde activiteiten, en een oplossing zoekt binnen haar programma/budget en hier op terug komt bij de behandeling van het evenementenbeleid in december.
Helaas kregen we hier nog geen steun voor van de andere partijen.
Wordt dus vervolgd.


‘Doesburg ook in 2040 nog zelfstandig’

(bron; De Gelderlander)

DOESBURG - Hoe moet Doesburg er in 2040 uitzien? Voor het stadje wordt een toekomstvisie geschreven, maar de Stadspartij en D66 missen vooralsnog een belangrijk uitgangspunt: zelfstandigheid. 

 

In het voorstel van het college wordt wel genoemd dat Doesburg ‘politiek veel waarde hecht aan de bestuurlijke zelfstandigheid en het denken vanuit eigen kracht’, maar dat vinden de Stadspartij en D66 te vrijblijvend. De bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg moet nadrukkelijk worden meegenomen in het traject om tot een toekomstvisie te komen, aldus de raadsfracties. 

Om de zelfstandigheid van het Hanzestadje te borgen, dienden de Stadspartij en D66 donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering met succes een amendement in.  Alleen het CDA steunde het voorstel niet. ,,Voor ons is het geen uitdaging of vraag of Doesburg zelfstandig moet blijven, het is een feit”, vertelde Laurens Schoonhoven, raadslid van Stadspartij Doesburg. 

Volgens de Stadspartij en D66 is Doesburg een stad om trots op te zijn. Dat was vroeger al zo en zal in de toekomst niet anders zijn. ,,In vergelijking met vele gemeentes om ons heen hebben we de zaken zowel organisatorisch als financieel goed voor elkaar”, aldus Schoonhoven.

Burgemeester Loes van der Meijs benadrukte dat de Doesburgers zich geen zorgen hoeven te maken over de zelfstandigheid van de stad. ,,We staan niet op een lijstje en de zelfstandigheid van Doesburg staat absoluut niet ter discussie.”

Het ontwikkelen van de visie kost 73.000 euro. De provincie heeft toegezegd de helft te betalen.


Jeugdafdeling onderzoek drugspreventie

Celine van der Beek namens de jeugdafdeling Stadspartij Doesburg
Celine van der Beek namens de jeugdafdeling Stadspartij Doesburg

Hallo Doesburgers,

Wij willen jullie meenemen in onze onderzoek over drugspreventie. Wij hebben als jeugdafdeling van Stadspartij Doesburg samen gezeten om te kijken welke onderwerpen wij het meest interessant vinden voor de Jeugd van Doesburg en waarvan wij willen dat gemeente er wat mee doet.

 

Wij hebben als ons eerste punt gekozen voor drugspreventie omdat we merken dat drugs een groter probleem is dan alcohol. Vorig jaar is er een jongen overleden door het gebruiken van drugs. Dit heeft ons erg geraakt. Jongeren in Doesburg beginnen met experimenteren vanaf dat ze 12 jaar zijn.

 

Doordat het onbekend is weten ze niet goed wat ze gebruiken. Wij willen hen bewust maken hoe je met drugs omgaat. Ook willen wij bereiken dat drugs veilig en verantwoord wordt gebruikt.
Wij hebben eerst onderzoek gedaan in onze eigen netwerk. Wij hebben bijvoorbeeld gevraagd wat de top 5 drugs is. En of zij bijvoorbeeld alcoholgebruik een grotere probleem vinden in Doesburg dan drugsgebruik.

 

 

Toen hebben wij een groep jongeren uitgenodigd voor een bijeenkomst om te praten over dit onderwerp om ook andere meningen te horen. Van deze bevindingen hebben wij een notitie gemaakt.
Wat wij graag zouden willen dat de gemeente doet is een drugstestplek maken in Doesburg. Ook lijkt het ons goed om vanaf groep 7 voorlichting te geven aan de jeugd van Doesburg.

 

Jongeren maken veel gebruik van YouTube. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de gemeente gebruik maakt van YouTube om daar te laten wat drugs met je doet. Ouders vinden het bijvoorbeeld normaal dat kinderen alcohol gebruiken maar op het moment dat ze drugs gebruiken is het niet goed omdat het onbekend is. Alcohol kan schadelijker zijn dan bepaalde drugs. Aangezien niemand echt weet wat drugs met je doen is het voor jongeren erg interessant om het uit te proberen.


Nadat wij onze notitie gemaakt hebben zijn wij benaderd door wethouder Peter Bollen. Wij zijn met hem in gesprek gegaan over onze bevindingen over drugs in Doesburg. Wij hopen dat na al onze onderzoek er door de gemeente wat aangedaan wordt.

Wij willen alle jongeren bedanken die ons hebben geholpen aan dit onderzoek want zonder de inbreng van de jeugd hadden we dit niet kunnen doen.

 

Met vriendelijke groet ,


Sophie, Isabel en Celine
Jeugdafdeling Stadspartij Doesburg

 

Ben jij ook een jongere met een mening? 

Wordt dan lid van de jeugdafdeling van Stadspartij Doesburg!

 

Klik hier om je aan te melden.

 


Jeugdafdeling Stadspartij in gesprek met Doesburgse jongeren

De Jeugdafdeling van onze partij is erg druk geweest afgelopen jaar!
Afgelopen half jaar hebben zij zich ingezet om het gesprek met de Doesburgse jeugd aan te gaan over drugspreventie.
Onder andere inloopavonden bij 0313, waar ze in gesprek gingen met de jeugd onder begeleiding van een jeugdwerker, hebben veel ideeën gegeven om problemen aan te kunnen pakken. Ook hebben ze al een gesprek gehad met de verantwoordelijk wethouder Dr. P. Bollen.
 
Door deze gesprekken hebben zij veel inzicht gekregen over de situatie in Doesburg.
Op basis van al deze info hebben ze een notitie opgesteld, om aan te bieden aan de Wethouder.
Deze notitie zullen zij a.s. dinsdag 9 april toelichten in de commissievergadering, door gebruik te maken van het inspreekrecht.
Zij zijn erg benieuwd hoe dit gaat lopen!


Grotenhuys ontmoetingsplek en maaltijden.

Na een uitgebreide test met proefmaaltijden, kozen de bewoners Smakelijk Thuys als aanbieder voor de warme maaltijd.

Smakelijk Thuys zal vanaf 1 april 7 dagen in de week tussen 12 en 1 uur een warme maaltijd verzorgen. Iedereen is welkom om aan te schuiven. Aanmelden kan via sameneteningrotenhuys@gmail.com.

Wethouder van Veldhuizen: “Ik ben trots op de bewoners van Grotenhuys. Dankzij hen kon er snel een goede aanbieder gekozen worden. Ook namens de gemeente een dankjewel aan Zorgbelang die vanuit de Leefbaarheidsalliantie van de Provincie Gelderland het proces in goede banen heeft geleid. René Reumer van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland: ‘Bewoners hebben zelf kunnen proeven en kiezen.

Lees meer,Geen acht bouwlagen aan de Koppelweg

Stadspartij Doesburg moest zich uitspreken over een stedenbouwkundige voorkeursvariant Koppelweg 6 lagen 100 woningen, 6 lagen 80 woningen of 8 lagen 100 woningen is de vraag.
In de onlangs vastgestelde Woonvisie 2017-2022 wordt de locatie Koppelweg als kans benoemd voor het bedienen van de regionale woningmarkt.

 Lees meer,

 


Onze speerpunten

Stadspartij Doesburg trots op lokale betrokkenheid

De Stadspartij Doesburg is er trots op dat ze een lokale partij is en geen lokale afdeling van een landelijke partij.                                          

Dat zegt de Stadspartij naar aanleiding van de peiling, waaruit blijkt dat een derde van de stemmen in maart naar lokale partijen gaan.


De Stadspartij zegt door de lokale binding alle vrijheid te hebben om een evenwichtig en sterk politiek programma samen te stellen. Bovendien bestaat de partij uit mensen, die goed weten wat in de Doesburgse samenleving leeft.

 

Ook vertegenwoordigt de partij geen ideologisch stroming, maar juist de hele stad, van links naar rechts. De Stadspartij is er trots op dat de partij al twaalf jaar medebepalend is voor de koers van de stad. (bron: Omroep Gelderland )Leuk interview van Appie van der Beek met Eenvandaag


Waarom ik raadslid ben geworden? Lees meer


Ons voorstel voor een fleurige Kraakselaan aangenomen

Fijn dat ons voorstel om de gehele beplanting aan de Kraakselaan te vervangen is goedgekeurd en dat daar dezelfde beplanting komt als aan de Koepoortwal. Een zee van rose bloemen. Hierdoor ontstaat een mooi lint van uniforme kleurige beplanting.
 Stadspartij Doesburg zet lokaal belang altijd voorop

(Bron;regiobode)
 
DOESBURG – “De moeilijkste discussies gaan eigenlijk altijd over onderwerpen die niet typisch Doesburgs zijn”, vertelt David van Sommeren (51). Hij de lijsttrekker van de Stadspartij Doesburg. “In onze partij zijn veel mensen van verschillende gezindten, achtergrond en etnische komaf verenigt. Doesburg verbindt hen. Dus zijn we het er altijd snel over eens als het over het Doesburgse belang gaat. De discussie zit vooral in de meer landelijke thema’s.”
 
‘Doesburg, een stad om van te houden!’ Met dat motto gaat de Stadspartij Doesburg voor de vierde keer deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. De eerste keer leverde dat twee van de vijftien Doesburgse raadszetels op, de twee keer daarna waren telkens drie zetels het resultaat. In 2014 zelfs bijna een vierde. Vanaf de eerste verkiezingsdeelname maakt de partij deel uit van de coalitie. “We hebben in al die jaren met alle partijen samengewerkt”, vertelt Van Sommeren. “We hebben dan ook geen voorkeur voor een samenwerking. Iedereen die het beste voor Doesburg voor heeft, vindt ons aan z’n zijde. Het Doesburgse belang staat altijd voorop.”
 
Dat Doesburgse belang was ooit ook de reden om de partij op te richten. Het resultaat is een partij met mensen van vaak uiteenlopende pluimage. Leden die landelijk SP, VVD, GroenLinks, D66 en PvdA-stemmen, verenigt in één plaatselijk belang: Doesburg. “Als je de moeite neem om onze kandidatenlijst te bekijken, zie je dat de kandidaten echt in alle wijken van de stad wonen. Een ook hun achtergrond en afkomst is zeer divers. Dat maakt dat we werkelijk in alle geledingen van de stad vertegenwoordigd zijn en maakt ook dat we goed weten wat er speelt en wat ‘de Doesburger’ wil”, aldus Van Sommeren.
 
Eén van de belangrijke thema’s in Doesburg is de door Ubbink en Rotra gewenste uitbreiding in de Fraterwaard. “We vinden het jammer dat dit een verkiezingsthema is geworden. Er worden nu standpunten ingenomen, zonder dat vast staat wat de gevolgen zijn van uitbreiding. Onderzoek moet nog gedaan worden. Feitelijk valt er dus niet veel over te zeggen zolang niet al het onderzoek klaar is. Maar wij staan in het algemeen op het standpunt dat bedrijven belangrijk zijn voor Doesburg en zo mogelijk behouden moeten blijven, alleen al voor de werkgelegenheid”, aldus Van Sommeren.
 
Een andere speerpunt voor Van Sommeren is de Doesburgse zelfstandigheid. De Commissaris der Koning stak het in het verleden niet onder stoelen of banken, dat hij twijfelde aan het zelfstandige bestaansrecht van Doesburg. “Voor ons staat die zelfstandigheid als een paal boven water. Niet alleen als wens, maar ook wat betreft de uitvoering. Het ambtenarenapparaat is op sterke, we hebben goede samenwerkingsverbanden, de financiën op orde en we beschikken over een prima reserve. Aan alle voorwaarden voor volwaardige zelfstandigheid wordt dus voldaan. Ik denk dat het ‘aan dat front’ de komende jaren wel rustig blijft. Ik ben van mening dat Doesburg en de gemeente Angerlo in het verleden samengevoegd hadden moeten worden. Maar nu gaan we alleen en zelfstandig verder en dat kan echt heel goed.”
 
David van Summeren ziet Doesburg als een speciale stad. Niet alleen wat betreft de unieke binnenstad en historische waarde daarvan, maar ook waar het om problemen gaat. “We hebben in deze stad helaas ook grote problemen, die in plaatsen van de zelfde grootte of die veel groter zijn, niet spelen. Dat stelt flinke eisen aan bestuur en de diensten die veiligheid moeten bieden. Maar de politiek heeft daar, wat betreft sociaal beleid, ook een zware taak, die we als politiek zo goed mogelijk handen en voeten moeten geven. We mogen onze ogen niet sluiten voor de problemen, hoe trots we zijn ook op deze stad.”
 Ook de jongeren hebben een stem bij ons!!

Dat Stadpartij Doesburg een partij voor alle leeftijden is, blijkt uit de aanmelding van drie jonge vrouwen. Jonger dan 25 jaar, betrokken bij hun stad en samenleving en op de hoogte van wat er speelt bij de Doesburgse jeugd. Sophie Everts, Merve Tulum en Celine van der Beek staan daarom maar wat graag op de kieslijst van Stadspartij Doesburg. 


Is het niet een top team?
volg ons ook op