Nieuws uit DoesburgStadspartij Doesburg kiest voor baanbehoud en banengroei bij Rotra en Ubbink

Stadspartij Doesburg trots op lokale betrokkenheid


 

 

Op dit moment zijn de uitbreidingsplannen van Rotra en Ubbink in Doesburg een belangrijk item.

De twee grootste bedrijven in Doesburg, waarbij dus ook veel mensen werkzaam zijn.

Deze bedrijven zijn groot geworden in Doesburg. 

Vele mensen uit Doesburg werken er en hebben er gewerkt. Rotra en Ubbink sponsoren vaak belangeloos verschillende verenigingen, evenementen en stellen ruimte beschikbaar voor activiteiten etc. in Doesburg. 

Zij hebben hun sporen in Doesburg meer dan verdiend.

Het is dan ook uitermate triest, dat politieke partijen (PvdA/GroenLinks, SP en D66) nu juist deze uitbreidingsplannen als verkiezingsitem gebruiken, door allerlei extra onderzoeken te vragen en moties in te dienen. 

In samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Rotra, Ubbink, gemeente Doesburg en de gemeentes Doetinchem en Rheden, wordt op dit moment onderzocht of er een mogelijkheid is tot uitbreiding van het industrieterrein. Let wel: onderzocht! Niet meer, niet minder! 
In dit onderzoek probeert men alle facetten (ook natuur, de Lage en Hoge Linies, aangezicht etc.) mee te nemen. Stadspartij Doesburg wacht dit onderzoek graag af. Het is namelijk nog maar de vraag of deze bedrijven, mocht uitbreiding uiteindelijk volgens onderzoek mogelijk zijn, de kosten ook kunnen of willen betalen. Daarna is de gemeente pas aan zet.


Doesburgse bedrijven die uit willen breiden, ondersteunt Stadspartij Doesburg graag, indien een gedegen onderzoek uitwijst dat dit mogelijk is. Kijk eens hoeveel bedrijven Doesburg hebben verlaten, bijvoorbeeld: Ferrocal, Blikfabriek (Thomas & Drijver), Heel Metaal en Rensa. Het mag Doesburg niet gebeuren dat opnieuw twee bedrijven onze stad gaan verlaten, omdat diverse partijen nu al een politiek spel spelen en daarmee het onderzoek belemmeren of vertragen.

 

Stadspartij Doesburg kiest voor baanbehoud en banengroei bij Rotra en Ubbink.

 

Doesburgse bedrijven houden we in Doesburg!

De Stadspartij Doesburg is er trots op ze een lokale partij is en geen lokale afdeling van een landelijke partij. Dat zegt de Stadspartij naar aanleiding van de peiling, waaruit blijkt dat een derde van de stemmen in maart naar lokale partijen gaan.

De Stadspartij zegt door de lokale binding alle vrijheid te hebben om een evenwichtig en sterk politiek programma samen te stellen. Bovendien bestaat de partij uit mensen, die goed weten wat in de Doesburgse samenleving leeft.

Ook vertegenwoordigt de partij geen ideologisch stroming, maar juist de hele stad, van links naar rechts. De Stadspartij is er trots op dat de partij al twaalf jaar medebepalend is voor de koers van de stad. (bron: Omroep Gelderland ) 

 

Ons voorstel voor een fleurige Kraakselaan aangenomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn dat ons voorstel om de gehele beplanting aan de Kraakselaan te vervangen is goedgekeurd en dat daar dezelfde beplanting komt als aan de Koepoortwal. Een zee van rose bloemen. Hierdoor ontstaat een mooi lint van uniforme kleurige beplanting.

 


Leuk interview van onze no.2 Appie van der Beek met Eenvandaag

Waarom ik raadslid ben geworden? Lees meer


Is het niet een top team?


Ook de jongeren hebben een stem bij ons!!

Dat Stadpartij Doesburg een partij voor alle leeftijden is, blijkt uit de aanmelding van drie jonge vrouwen. Jonger dan 25 jaar, betrokken bij hun stad en samenleving en op de hoogte van wat er speelt bij de Doesburgse jeugd. Sophie Everts, Merve Tulum en Celine van der Beek staan daarom maar wat graag op de kieslijst van Stadspartij Doesburg.