Onze fractieleden

David van Sommeren

Albertin van der Beek

Fractievoorzitter

avdbeek@stadspartijdoesburg.nl

Nicolette Vree

Raadslid


Gerard Alberts

Raadslid

Rob Kiburg

Maarten Jansen

Fractie assistent

Maatschappelijke ontwikkelingCeline van der Beek

Fractie assistent

Bestuur en Organisatie

Birgit van Veldhuizen

Wethouder

Roëlle Trentelman

Fractie Assistent Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en Milieu


Commissies


Commissie Bestuur en Organisatie

David van Sommeren

Rob Kiburg

 

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

David van Sommeren

Maarten Jansen

 

Commissie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu

Albertin van der Beek

Nicolet Vree

Roëlle Trentelman

 

Commissie Bestuur en Organisatie

Celine van der Beek

Gerard Alberts

 

Commissie Financiën

David van Sommeren

Rob Kiburg

 

Commissie bezwaarschriften Raadsbesluiten

David van Sommeren

 

Presidium

Appie van der Beek (fractievoorzitter)