Onze fractieleden

David van Sommeren

Albertin van der Beek

Nicolette Vree

Raadslid


Gerard Alberts

Raadslid

Rob Kiburg

Fractie assistent

Rkiburg@stadspartijdoesburg.nl

 

Maarten Jansen

Fractie assistentCeline van der Beek

Fractie assistent

Birgit van Veldhuizen

Raadslid


Commissies


Commissie Bestuur en Organisatie

David van Sommeren

Rob Kiburg

 

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

 

Maarten Jansen

 

Commissie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu

Albertin van der Beek

Nicolet Vree

 

Commissie Bestuur en Organisatie

Celine van der Beek

Gerard Alberts

 

Commissie Financiën

David van Sommeren

Rob Kiburg

 

Commissie bezwaarschriften Raadsbesluiten

David van Sommeren

 

Presidium

David van Sommeren (fractievoorzitter)