Stadspartij Doesburg


onze visie

Doesburg, daar gaan we voor!

 

Inleiding:

Stadspartij Doesburg heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de vraag wat wij belangrijk vinden voor onze stad. Welke kant willen we op? Hoe willen we dat onze stad zich ontwikkeld met haar inwoners? Wat vinden we belangrijk in onze stad? Een visie op Doesburg dus.

 

Doesburg, onze mooie Hanzestad aan de IJssel

Doesburg is van oudsher een handelsstad, waar veel te doen was en hard gewerkt werd. Een sociale stad, met een krachtig verenigingsleven en een hechte kern. Dat beeld van vroeger hoort bij Doesburg, ook in de toekomst.

 

Voor ons is en blijft Doesburg een bruisende handelsstad.

 

1.      Een levendige stad die groeit en bloeit, waar iedereen welkom is.

Omdat de bevolking van Doesburg aan het vergrijzen is, is het nodig om ervoor te zorgen dat we genoeg jongeren en gezinnen aantrekken om de stad levendig en actief te houden. En dat betekent dat we werkgelegenheid en levendigheid in de hele stad willen behouden. De stad groeit en bloeit, op alle fronten. Wonen, werken en recreëren: het kan allemaal in Doesburg. We zijn trots op onze mooie stad en willen deze ook bruisend houden. Daar waar mogelijk, willen we woningen bouwen en meer ruimte creëren voor jongeren en gezinnen om te wonen. En dat mag ook wel eens heel anders dan we normaal doen, bv met tiny houses, andere nieuwe woonvormen, splitsen van grote panden etc. De voorzieningen in de stad die belangrijk zijn voor deze doelgroep willen we dan ook in stand houden, zoals sportaccommodaties, scholen, winkels etc.

 

2.      Een stad waar inwoners actief mee doen en elkaar helpen.

Doesburg heeft van oudsher een rijk verenigingsleven. Dit is de ruggengraat van onze stad: iedereen draagt zijn steentje bij om de stad en haar bewoners actief en gezond te houden. Door samen te werken met elkaar en voor elkaar, houden we de stad leefbaar. We geloven vooral in gezamenlijke faciliteiten en activiteiten, door buurtbewoners en met buurtbewoners. Tuurlijk is het belangrijk dat er individuele ondersteuning komt, waar het echt niet anders kan, maar primair willen we elkaar helpen en samen de stad en de buurt leefbaar houden. Eenzaamheid mag in Doesburg geen kans krijgen, omdat we omzien naar elkaar. En dat houdt ons gezond en actief.

 

3.      Een stad die er mooi bij staat, voor wandelaars, fietsers en auto’s, en veilig is.

Onze stad is prachtig, maar kent daardoor ook uitdagingen. Zo is de ruimte beperkt voor verkeer en parkeren. We willen het centrum van de stad zoveel mogelijk autoluw krijgen, voor eenieder die hier niet hoeft te zijn. Dus bezoekers parkeren buiten de singels en bewoners krijgen meer ruimte voor hun eigen huis. We geven de ruimte aan fietsers en wandelaars. De stad staat er mooi bij en dat houden we zo: groen, schoon en veilig. Daar waar het kan, willen we de snelheid van de wegen in de stad naar 30km per uur terug brengen, harder rijden hoort niet in een stad.

Een stad die veilig is, voor jong en oud, en waar overlast aangepakt wordt. En dat betekent dus ook dat de Brandweer, Politie en Handhaving een onmisbaar onderdeel zijn in Doesburg

 

4.      Een stad, die nauw samenwerkt met andere steden op het gebied van duurzaamheid en klimaat

De uitdagingen op het gebied van duurzaamheid zijn groot. Voor een historische stad als Doesburg, is dit helemaal een uitdaging. Door onze relatief kleine omvang, kleine ambtenarenapparaat en beperkte financiële middelen, is het lastig om voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen. Maar we willen zeker ook hierin mee en dus we sluiten aan bij andere, soortgelijke steden (bv Zutphen) en werken daar mee samen op het gebied van duurzaamheid.

Maar daar waar het duurzaam en klimaatneutraal kan, doen we dat wel. We stimuleren onze bewoners zoveel mogelijk om dat ook te doen: isoleren, vergroenen etc. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en sporen onze bewoners optimaal aan om te verduurzamen en bij te dragen een klimaatneutraliteit.

 

5.      Een stad met zelfstandig bestuur en eigen beleid op belangrijke thema’s en voor het overige de samenwerking zoekt in de achterhoek en de regio Arnhem Nijmegen.

 

We zijn er trots op dat we een zelfstandige stad zijn, en dat willen we ook blijven. Dus zelfstandig bestuur staat bovenaan. Maar we gaan wel keuzes maken: op belangrijke thema’s blijven we zelf beleid maken, zoals de thema’s genoemd in de toekomstvisie (wonen, zorg, toerisme) en voor overige, wettelijke thema’s, die niet Doesburg specifiek zijn, gaan we samenwerken met andere gemeenten. Op deze wijze kunnen we ons geld en de mensen inzetten, op de zaken die echt van belang zijn voor Doesburg. Zoals bv wonen en werken, toerisme, verenigingen en sport. Samenwerking zoeken we in twee regio’s: de Achterhoek voor toerisme en recreatie, Arnhem Nijmegen voor het overige.