Werk aan Zomerweg al voor bouwvak klaar

Net voor de start van de vernieuwing van de Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat is bekend geworden dat deze op een nog duurzamere wijze aangepakt kan worden. Dat hebben aannemer Hoornstra Infrabouw, GWW Ingenieurs en de gemeente Doesburg vandaag besloten. Er wordt gekozen voor een andere wijze van opbouw van de nieuwe weg. Waarbij het aanwezige teer uit de keten wordt gehaald. Het overige asfalt wordt hergebruikt. Zo wordt de nieuwe weg straks 100% circulair. De technische levensduur van de weg wordt verhoogd naar 50 jaar en de kosten blijven gelijk. 

 

Sneller en beter Prachtig nieuws volgens wethouder Birgit van Veldhuizen: “Ik ben blij met de constructieve manier van meedenken van onze partners. Aandacht voor duurzaamheid is zo wenselijk. Zo kunnen we er straks gewoon weer 50 jaar tegenaan. Maar er is nog een enorm voordeel van deze andere constructie: We verwachten dat de werkzaamheden eerder dan gepland te kunnen afronden.” 

Verlichting voor aanwonenden en ondernemers  Behalve een duurzame oplossing kan de reconstructie, onder voorbehoud van de doorgang van werkzaamheden in deze onvoorspelbare tijd, eerder worden afgerond. Goed nieuws voor ondernemers en aanwonenden! 

 


Onze vragen aan het college omtrent Corona-crisis en de Doesburgse ondernemers

Momenteel hebben de ondernemers erg veel last vd Corona crisis en als die voorbij is zijn we voornemens de binnenstad op de schop te gooien om te revitaliseren.

Als we niet uitkijken is de timing door het voortschrijdende inzicht een doodsteek voor enkele ondernemers.

Graag willen wij het college vragen om met de ondernemers in gesprek te gaan en te kijken waar de mogelijke pijnpunten liggen en hoe we hier op een zorgvuldige manier mee om kunnen gaan.

 

Ook ZZP’ers krijgen het voor hun kiezen, vanuit de Rijksoverheid zijn er financiële steun toezeggingen gedaan. De regeling voor deze groep is een bijstandsuitkering, bijstand wordt normaliter geregistreerd, geregisseerd en betaald vanuit de gemeente volgens de Participatiewet.

Is er in beeld hoeveel ZZP’ers er in Doesburg wonen en is het ambtelijk apparaat voldoende voorbereid om deze steun op een adequate en snelle manier te leveren?

 

Dit ook mede met het oog op de thuiswerksituatie en gezondheid van onze ambtenaren en daardoor hun inzetbaarheid.

 

 


Grote betrokkenheid bij evaluatie evenementenbeleid

Evenementen organiseren we in Doesburg in én met de stad. Om die reden moeten belevingen van alle bewoners serieus genomen worden. Daarom hebben we ook met aandacht geluisterd naar de inbreng van maar liefst 7 insprekers. Een aantal gaf aan bijvoorbeeld veel last te hebben van het parkeergedrag van bezoekers in onze binnenstad tijdens de evenementen.

We zijn dan ook blij om te horen dat op het gebied van handhaving nu samenwerking is gezocht met de gemeente Rheden. Daarnaast hebben wij de wethouder de mogelijkheden geboden te kijken naar parkeerlocaties buiten de binnenstad. Waarom gebruiken we de oude sportvelden aan de Koppelweg en de weilanden naast `t Olde Ras bijvoorbeeld niet en zetten we een pendeldienst in?

 

Onderdeel van de discussie tijdens de commissievergadering was het juiste evenement op de juiste plek.

Stadspartij Doesburg heeft onderzoek gedaan en de verschillende organisaties gesproken. We zijn zo ook bijzonder trots op onze jeugdafdeling die na hun eerdere onderzoek van drugspreventie nu het evenementenbeleid onder de aandacht heeft gebracht bij de Doesburgse jeugd. Hun notitie is dan ook onderdeel van dit agendapunt. Onze jongerentak heeft als doelstelling om de onderwerpen die spelen onder de jeugd hier kenbaar te maken. Als Stadspartij willen we dan ook zeker adviseren om deze voorstellen mee te nemen in komende besluiten en zo ook de Doesburgse jeugd een stem te geven.

 

Voor het vernieuwde concept wil men een onderzoek doen naar mogelijke locaties van diverse evenementen. Let wel als Stadspartij zijn wij van mening dat een kermis in de binnenstad hoort, als we deze gaan verplaatsen zal dit een doodssteek zijn voor dit evenement.

De kermis staat in de top 3 qua bezoekers. Wethouder Boone gaf in een interview aan; Waarom koppelen we er geen feest vast aan de kermis, zoals omliggende plaatsen dat ook doen? Als je de goede mensen en ondernemers bij elkaar zet, kun je een volksfeest bij de kermis organiseren zijn de woorden. Hier worden we even vrolijk van want laat dit voorstel tot een volksfeest nu net zijn dat wat onze jongerenafdeling ook te horen kreeg in hun onderzoek onder de Doesburgse jeugd.

 

Wij zien ook geen heil in het voorstel om een mogelijk leenloket voor diverse materialen bij het VVV kantoor te leggen, dit lijkt ons een prima taak voor de Stadswerf die toch al op evenementendagen actief is.

 

De regels qua veiligheid voor het organiseren van een evenement zijn aangescherpt en dat maakt vrijwilligers wantrouwig de verantwoording te moeten nemen. Zij willen in hun enthousiasme een evenement organiseren en niet een deskundige zijn op allerlei veiligheidsregels en veiligheidsplannen. Daarom pleit de Stadspartij Doesburg voor 1 gespecialiseerde veiligheidscoördinator voor de grote evenementen. Vrijwilligers kunnen en willen dit soort gespecialiseerde kennis niet hebben en verantwoordelijkheid niet dragen.

Zo bleek ook uit het betoog van een van de organisatoren van een van de 6 grote evenementen.

 

 


Professionele hulp brengt redding Doesburgse feesten dichtbij

De gemeente heeft het evenementenbeleid laten evalueren en krijgt het advies voor grote evenementen externe ondersteuning in te huren op het gebied van veiligheid. Henny Slokker, bestuurslid van de Hanzefeesten en ook betrokken bij de Kadedagen, reageert verheugd. ,,Wij merken dat er steeds meer op vrijwilligers afkomt. Ze zijn voor steeds meer zaken verantwoordelijk. Ik vind niet dat je van een vrijwilliger kunt vragen gasflessen en brandblussers te controleren. Ondersteuning op het gebied van veiligheid is meer dan wenselijk.” 

 

‘Zadel vrijwilligers niet op met procedures’ 

 

Stadspartij Doesburg, de grootste partij in de Hanzestad, pleit al langer voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator. ,,Laat vrijwilligers zich inzetten voor de organisatie van het evenement en laat zo’n coördinator zorgen dat de veiligheid goed geregeld is. Zadel vrijwilligers niet op met allerlei procedures”, zegt raadslid Appie van der Beek. 

 

Of Doesburg daadwerkelijk een professionaliseringsslag maakt is aan de gemeenteraad, zegt wethouder Arthur Boone. Daar hangt wel een prijskaartje aan. ,,Het laatste woord is aan de raad, in januari staat het op de agenda.” 

 

‘Vrijwilligers cement van de samenleving’ 

 

Uit de evaluatie blijkt ook dat de gemeente geen uitzonderlijke voorschriften stelt aan de veiligheid van publieksevenementen. Wel zou er meer maatwerk kunnen worden geleverd. Zoals ‘ondersteuning bij het oplossen van knelpunten rond veiligheid’. Raadslid Van der Beek: ,,Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en door de strenge regelgeving dreigen we hen juist te verliezen.” 

 

Slokker benadrukt dat er verantwoord met eventueel extra geld omgegaan moet worden. ,,Externe ondersteuning moet worden ingehuurd als er geen oplossing dicht bij huis wordt gevonden. Een gepensioneerde politie-agent of brandweerman uit Doesburg kent de situatie en kan wellicht ook ingezet worden als coördinator en die is goedkoper dan een externe partij die de situatie in Doesburg niet kent. Al het geld dat de gemeente uitgeeft moet door de Doesburgers worden opgebracht.” 

 

De data voor de Hanzefeesten (13 juni ) en Kadedagen (19 en 20 september) zijn reeds bekend.

 

Of de braderie met straattheater van Doesburg Binnenste Buiten doorgaat is afwachten. De evenementencommissie is na de 52ste editie gestopt, mede vanwege de vele regeltjes. Een nieuwe commissie is er nog niet. Ron Kappert, eigenaar van Stadsbierhuys De Waag heeft reeds aangekondigd dat het avondprogramma van Binnenste Buiten sowieso doorgaat.  


Wildgroei aan campers in Doesburg: kan niet de bedoeling zijn

Een wandeling door de Turfhaven in Doesburg levert tegenwoordig meer op dan alleen mooie plaatjes. Bij de opgeknapte GTW-loods aan de IJssel staan sinds afgelopen voorjaar veel campers en een enkele caravan. En al is het kampeerseizoen afgelopen, er lijkt steeds meer ‘kunststof’ te staan. Doesburger Appie van der Beek telde recent 28 campers en caravans, terwijl er officieel 7 mogen staan. ,,Volgens mij kan dit niet de bedoeling zijn. Omwonenden kunnen daar nu hun auto niet meer parkeren. Wij zien graag dat er gehandhaafd wordt”, meldt Van der Beek, tevens raadslid van Stadspartij Doesburg. 

 

 

Bekeuren doet de gemeente nog niet, zo laat een woordvoerster weten. ,,Op dit moment is nog niet duidelijk dat het niet mag; campers parkeren in de Turfhaven. Vandaar dat we borden gaan plaatsen met de regels. Zodra de borden er staan wordt er gecontroleerd.” 

Stadspartij Doesburg kreeg de afgelopen tijd diverse klachten binnen van centrumbewoners. Zij krijgen een parkeervergunning voor één auto en dienen een eventuele tweede auto elders te parkeren. Door de vele campers op de gratis plekken in de Turfhaven en parkeerdruk elders in de stad moeten Doesburgers vaak lang zoeken naar een parkeerplek. ,,Het valt mij ook op dat er hier erg veel campers op reguliere parkeerplekken staan. Maar ik kan daar niets aan doen”, zegt een campereigenaar die met zijn hondje op de Turfhaven ‘kampeert’. Hij is dinsdag de enige gebruiker van de officiële camperplaats, de andere plekken zijn leeg.

Doesburg trekt steeds meer toeristen en is daar blij mee. Er worden voorzieningen voor hen gerealiseerd, zoals de camperplaats in de zogenoemde passantenhaven. Maar de camperplaats moet ook als camperplaats worden gebruikt en niet voor andere doelen, vindt burgemeester Loes Van der Meijs. ,,Mooi dat er zoveel mensen met de camper naar Doesburg komen, maar volgens mij staan er ook campers en caravans van mensen die geen stallingskosten willen betalen”, aldus Van der Meijs. 

Doesburg hanteert voor de zeven officiële camperplaatsen een tarief van 5 euro per nacht. Daarnaast betalen de toeristen 1,30 euro per persoon per nacht aan belasting. Als bewijs van betaling ontvangt de camper-eigenaar een sticker die zichtbaar achter de vooruit gelegd dient te worden. Van der Beek: ,,Voor de caravans en campers buiten de officiële plekken wordt niets betaald. Sommige caravans nemen zelfs twee reguliere parkeerplekken in gebruik. Ik vind het een prachtig gezicht hoor, al die campers. Maar als er 21 campers en caravans te veel staan, roept dat toch vragen op. Sommigen laten de caravan maanden staan.”

Een caravan op de Turfhaven stallen mag in 2020 niet meer. Mensen die dat nog wel doen riskeren een boete van 95 euro. 


Onze reactie op de programmabegroting 2020-2023

Voor ons ligt een zeer ambitieuze programmabegroting. In het totaal wordt er voorgesteld om ruim 6 miljoen euro te investeren in onze stad, gericht op de toekomst. Dit zal niet alleen in de binnenstad gebeuren, maar ook in de aanpak van het centrum en het groen op de Beinum, het actuele onderwerp energieneutraal, de wegen, het spelen en bewegen en de herinrichting van de openbare ruimte in de bloemenbuurt op de Ooi.

 

6 Miljoen is een enorm bedrag en we zien de Algemene Reserve teruglopen tot iets boven 5 miljoen. Dit is tegen onze afspraken en principes. We begrijpen echter heel goed dat we een goede leefbaarheid van Doesburg op niveau moeten houden. Het behoud van Doesburg is van belang en ons spaargeld is dus ook bestemd voor Doesburg en haar bewoners en ondernemers. Wel vinden wij dat eventuele positieve jaarresultaten en meevallers dienen terug te vloeien in de Algemene Reserve om deze op niveau te houden. Hiervoor zullen we dan ook een amendement indienen.

Maar in deze begroting willen we niet ingaan op alle cijfertjes en punten, maar vooral de pijnpunten benadrukken en onze visie geven voor oplossingen en/of mogelijkheden.

Als eerste wil Stadspartij Doesburg zo snel mogelijk aan de slag met het groen op de Beinum en de ontwikkeling van het centrum op de Beinum. De sporthal en de nieuwe locatie maakt hier een essentieel onderdeel van uit, en zal zo snel mogelijk moeten worden opgepakt. Nu al spreekt het CDA zich uit om het centrumplan Beinum op te schorten. Dat is onacceptabel naar de bewoners van de Beinum, de winkels daar en de parkeersituatie. Wat Stadspartij Doesburg betreft; geen uitstel maar oppakken.

Enkele pijnpunten die aan de orde kwamen, waren de korting op het budget van de AMSR en de bibliotheek. De budgetaanpassing van de AMSR begint pas in 2021. Het college heeft tijd genoeg om te kijken hoe en of deze bezuiniging volledig uitgevoerd moet worden. Deze taak zal Stadspartij Doesburg, samen met de andere coalitiepartijen meegeven aan het college via een gezamenlijke motie.

Wat betreft de bibliotheek ligt het wat gecompliceerder. De bezuiniging van de bibliotheek mag niet ten koste gaan van de sociale activiteiten daar. Laaggeletterdheid hoort daar ook bij. Het is echter ongehoord dat de gemeente een huurbedrag van ruim 113.000 euro betaalt aan woonservice IJsselland. Zelfs woonservice IJsselland moet dit zelf niet willen. De kosten van de huisvesting zijn dus een aanzienlijk bedrag terwijl er ook gemeentelijke gebouwen leeg staan of onvoldoende benut worden. Hier valt voor meerdere partijen winst te behalen, het pand van de Linie (wat de gemeente aan zou kunnen kopen) kan b.v. een functie krijgen voor alle sociale functies van de gemeente zoals vraagbaak, activiteitenplanning, welzijnsplanning etc, als de benedenruimte hiervoor volledig ingezet kan worden. De bibliotheek zou dan kunnen verhuizen naar het gebouw van het stadsarchief wat voor een groot gedeelte leeg staat. Er is subsidie van de provincie en budget uit het MJOP beschikbaar om dit gebouw te restaureren en te verduurzamen. Of verhuizen naar het stadhuis als de sociale toegangsfunctie van de gemeente over gaat naar de Linie. Dan zou ook de VVV haar huisvesting kunnen hebben in het stadhuis waardoor de baliefunctie ( van de bieb en VVV) gecombineerd kan worden. Door te besparen op de huisvestingskosten van de VVV kan er meer geïnvesteerd worden in de ondersteuning van het personeel. De VVV moet hoe dan behouden worden, vindt de Stadspartij.

 

Energieneutraal

Stadspartij Doesburg wil concrete voorstellen zien met de daarbij behorende uitwerking en cijfermatige onderbouwing van de te verwachten baten en lasten. Dat er energie en geld geïnvesteerd moet worden is duidelijk, het moet echter wel concreet zijn. Maak gebruik van de restwarmte van de ijzergieterij en verwarm hiermee gebouwen op de linie. Wat is het effect en de opbrengst van een waterkrachtcentrale als energieopwekker voor Doesburg? Kijk bij nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke gebouwen (sporthal) eens goed naar energiebesparende mogelijkheden en eventueel te verkrijgen subsidies. Reken de investeringen en de opbrengsten goed door. Kost energieneutraal geld of levert het op termijn juist op? Nu lijkt het erop dat het ons alleen maar geld kost. Laten we eerst onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en weeg deze af. Wij missen concrete cijfers en berekeningen op dit vlak. Start bij het begin en ga iets minder groots en veelomvattend te werk. Maak concrete plannen en budgeteer daarnaar.

 

Toeristenbelasting

Verhoging van de toeristenbelasting is acceptabel als het goed verdeeld is over alle belanghebbenden. Echter de campings zijn voor het overgrote deel verantwoordelijk voor de toeristenbelasting en voor aankomend jaar zijn afspraken voor vaste staanplaatsen al vaak vastgelegd. Het is ook een goed gebruik, dat de campings in juni geïnformeerd worden over te verwachten verhogingen. Dit heeft de inspraak tijdens de commissie ons duidelijk gemaakt. Deze verhoging is op deze manier dan ook niet acceptabel, juist omdat deze verhoging vanaf volgend jaar ingaat. Stadspartij Doesburg verzoekt het college om hier met name voor het aankomend jaar een oplossing te vinden en naar de toekomst te zoeken naar een meer gedifferentieerde invulling van de toeristenbelasting.

 

Evenementen en andere georganiseerde activiteiten van stichtingen of verenigingen

Doesburg bruist en leeft door de inzet van veel vrijwilligers en hun evenementen en andere georganiseerde activiteiten. Deze vrijwilligers hebben Doesburg met hun werk mede op de kaart gezet. Het doet ons dan ook veel pijn dat juist deze groep zich in de steek gelaten voelt door de gemeente Doesburg. Het zijn nl niet zomaar evenementen en activiteiten van vrijwilligers maar van en voor heel Doesburg en een grote, vaste en trouwe groep bezoekers. Stadspartij Doesburg vindt dat een extra inspanning op het gebied van veiligheid en hulp bij regelgeving van de gemeente gevraagd kan worden bij de organisatie van de evenementen en andere activiteiten. Enige creativiteit wordt hier gevraagd aan het college. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden afschuiven op vrijwilligers mag niet gebeuren. Dit zal het begin van het einde zijn van de evenementen en georganiseerde activiteiten, het vrijwilligerswerk en uiteindelijk de saamhorigheid van onze inwoners. Uiteindelijk gaat dit dus veel meer kosten in woongenot, toerisme, beeldvorming etc van onze mooie stad! Alle promotiegelden van de afgelopen jaren om Doesburg als toeristenplaats op de kaart te zetten zullen gedevalueerd worden  als Doesburg een “slapende” stad wordt. En dit zal zijn weerslag hebben op de gehele industrie die hier is opgebouwd rond dit toerisme. Dus de ondersteuning tegen zeer geringe kosten door een professionele veiligheidscoördinator voor deze evenementen en andere georganiseerde activiteiten is van levensgroot belang voor Doesburg, haar vrijwilligers en onze evenementen! Wij stellen de gemeente Doesburg verantwoordelijk voor de waarborging hiervan! Deze oproep zullen we ondersteunen met een motie.

 

Circulus Berkel

Hoe reëel is de hoge reserve bij deze organisatie en wat is het doel hiervan? Waar komt de vastgestelde statutaire solvabiliteit vandaan en hoe kunnen we deze als aandeelhouder beïnvloeden? Door investeringen, leningen, afschrijvingen kan het zomaar zijn, dat er nooit enig dividend betaald gaat worden aan de aandeelhouders. Ondertussen lopen de kosten voor onze burgers op, zowel bij afvalstoffenheffing als de gemeentelijke werf. Laat meer gemeenten gebruik maken van onze werf en een eerlijkere en meer gelijkwaardige verdeling van de kosten over de deelnemende en/of participerende gemeentes zou een uitkomst zijn.

 

Parkeren.

De Kloostertuin wordt opgeknapt en helaas ontkomen we er niet aan om na enkele jaren de tarieven wat te verhogen. Echter er blijft een mogelijkheid tot gratis parkeren voor 10.00 uur ‘s morgens en na 18.00 uur ‘s avonds. Stadspartij Doesburg vraagt het college om in gesprek te gaan met de ondernemers rondom de Kloostertuin om te horen welke ideeën en bijdragen zij willen leveren in dit terrein. Daarnaast is het bedrag dat gevraagd wordt voor de parkeervergunning wel erg fors. Stadspartij Doesburg draagt het college op om hierna te kijken via onze gezamenlijke motie.

 

Al met al hebben we een begroting voor ons liggen, waaraan nog wel wat gesleuteld moet worden. De ambitie straalt er van af in deze begroting wat ten gunste komt van alle wijken en inwoners van Doesburg. Laten we gezamenlijk de schouders er onder zetten om te zorgen dat we Doesburg nog mooier op de kaart zetten.

 


Grotenhuys ontmoetingsplek en maaltijden.

Verenigingen en vrijwilligers zijn betrokken in het proces. Daarmee ligt er een goede basis voor de toekomst!’

Het gezamenlijk eten in Grotenhuys heeft voor veel mensen een belangrijke functie. Herman Boegman, lid van de bewonerscommissie, onderschrijft dat. “Het was voor mij een bijzonder proces om mee te maken. Het is fijn dat we weer samen lekker kunnen eten. Ook mensen buiten Grotenhuys zijn welkom. Zo komt er iedere dag een meneer wiens vrouw op de Hessengracht woont. Maar er is altijd plek voor meer mensen.”

 

Prijs- kwaliteitsverhouding

Niet alleen is gekeken naar de smaak van de maaltijd en de diversiteit van het aanbod. Ook de kosten van de maaltijd speelde een belangrijke rol in de keuze. Deze zijn nagenoeg gelijk gebleven en bedragen ongeveer € 8,50. De gemeente ondersteund het programma financieel door onder meer de ruimte ter beschikking te stellen. Niet alleen voor de bewoners van Grotenhuys, maar ook voor de wijkbewoners en verenigingen uit Doesburg.

 

Ook een oplossing voor medewerkers en activiteiten

 

Voor nagenoeg alle medewerkers die voor de veranderingen actief waren in Grotenhuys, is een nieuwe plek gevonden. Op dit moment worden de laatste zaken geregeld waardoor ook de activiteiten die in Grotenhuys worden aangeboden, gewoon door kunnen gaan.


Algemene beschouwingen, begroting 2019-2022

In de begroting en de Mia wordt aankomend jaar ruimte gecreëerd om de hiervoor uitgewerkte plannen in te kunnen vullen.

Stadspartij Doesburg kan in hoofdlijnen akkoord gaan met de begroting. Enkele punten halen we er echter uit:
 
Klantgerichtheid:
De gemeente geeft aan klantgericht te willen zijn en hiervoor de digitalisering in te zetten om dit te bereiken. Stadspartij Doesburg komt tot nu toe nog zeer regelmatig ter ore dat brieven, mailberichten etc. niet bevestigd worden en niet of erg langzaam worden beantwoord. In de commissie gaf de portefeuillehouder aan dat digitalisering klantgerichtheid bevordert, dus we nemen aan dat er voor bovenstaande problematiek een eenvoudige digitale oplossing komt. Een bevestiging middels een automatische reply zou al helpen. De attitude van degene die het moet oppakken doet de rest. Graag horen we van de portefeuillehouder hoe zij dit vorm wil geven?
 
Beinum en overige wijken:
In ons verkiezingsprogramma was een van de speerpunten om meer aandacht te besteden aan de leefbaarheid in de wijken buiten de binnenstad. Dit item is ook in het coalitieakkoord meegenomen. In de wijk Beinum hebben we een inhaalslag te maken aangaande groen, leefbaarheid en centrumontwikkeling. We verwachten van het College concrete plannen om hierin verbeteringen te realiseren, samen met de inwoners en wijkraden en deze plannen in het komende begrotingsjaar overlegd te krijgen.
 
Samenwerken in combinatie met evenementen:
De evenementen in Doesburg blijven toch om aandacht vragen. Ze zijn van groot belang voor Doesburg. Burgers ontmoeten elkaar op deze evenementen. Zeker in een kleine stad als Doesburg waar veel mensen al gedurende hun jeugd wonen, zijn de evenementen “ankerpunten” in het sociale leven. Er worden oude bekenden gesproken en er ontstaat saamhorigheid.
 
Ook voor ondernemend Doesburg zijn de evenementen vaak de krenten in de pap, door de grote hoeveelheid toeristen en inwoners als (potentiële) klanten. Voor de bewoners van de binnenstad is het soms overlast gevend dat deze evenementen voor hun deur worden gehouden. Als Stadspartij vinden we dat alle burgers mee moeten denken en doen en we iedereen moeten horen en serieus moeten nemen. Daarom zien wij een belangrijke verbindende taak voor de evenementencoördinator en de overige betrokken ambtenaren weggelegd, om de doelstelling van het coalitieakkoord “Samenwerking” te behalen.
 
Lastenverhoging
Het grootste discussiepunt in onze begroting is de verhoging van de heffingen voor burgers, OZB, riool en afval. De buitenproportionele verhoging van afval wordt mede veroorzaakt door de tegemoetkomingen die de Raad de afgelopen jaren heeft gedaan aan de burgers. Door de korting op de lasten niet mee te nemen in de stukken en apart te benoemen, extrapoleren de bedragen extreem.
 
Als Stadspartij Doesburg kunnen we niet akkoord gaan met deze lastenverhoging voor onze burgers. We willen dat de wethouder met een doordacht en doorberekend plan komt om de lastenverhoging voor de burgers in lijn met de inflatiecorrectie te laten lopen voor de komende periode. De wethouder heeft al aangegeven om hier met een plan te komen voordat we de belastingtarieven in december gaan vaststellen. Middels een gezamenlijke motie van de coalitiepartijen en       geven we de wethouder de financiële ruimte om dit plan voor het aankomend jaar uit te kunnen werken. Tevens verwachten we met de kadernota een structureel plan om dit soort verhogingen in de begroting in de toekomst te voorkomen. Wellicht zou een gestaffelde verhoging over meerdere jaren een oplossing kunnen zijn. Tevens zouden we van de wethouder willen vernemen dat groenafval gratis weggebracht mag worden naar het recycleplein.
 
Kwijtschelding van lasten ter hoogte van €128.000 horen ons inziens thuis bij de inkomensregelingen en niet bij de riool- en afvalheffingen. Dit zou een gedeelte van de oplossing kunnen creëren om naar de toekomst toe de structurele kosten niet zo onevenredig te verhogen. Graag praten we erover met de kadernota.

 

Stadspartij Doesburg is dus tevreden met de begroting, maar wil compensatie op de afvalstoffenheffing, zodat de inflatiecorrectie hier gaat gelden, zoals ook in de begroting en het coalitieakkoord staat.


Geen acht bouwlagen aan de Koppelweg

Maar voldoen alle varianten wel aan de uitgangspunten van de Gebiedsvisie De Blauwe Knoop?
Zijn ze allemaal financieel haalbaar? Zijn ze allemaal positief beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit?
Hoe duurzaam worden de woningen?


We lezen meer er dan 150 belangstellenden zijn, waarvan er 75 in Doesburg wonen.
Moeten we de bewoners van de Beinum wel het zicht op onze mooie toren ontnemen?
Komt er daadwerkelijk een wenselijke doorstroming waar ook starters mee gebaat zullen zijn?
De vraagprijs voor een woning zal meer dan 300.000,- bedragen. Bouwen we hier niet te elitair?

Daarnaast ligt er nog een door de gemeenteraad aangenomen motie, om niet hoger te bouwen dan zes lagen. Moeten we dit democratisch genomen besluit zomaar terzijde leggen? U ziet: veel vragen waarover wij ons als Stadspartij Doesburg, meerdere keren hebben gebogen.

 

Als we kijken naar de verwachte doorstroming op de Doesburgse woningmarkt en de belofte van projectontwikkelaar om zich in de advertenties vooral te richten op Doesburgse belangstellenden, dan zien we zelfs geen bezwaar bij een bouw van 6 lagen en 80 woningen. De helft van de 150 belangstellende, 75 stuks dus, kunnen daar allemaal terecht. Een probleem minder? We zullen het zien. We hechten veel waarde aan de veiligheid van de fietsers aldaar.
Doortrekken van het fietspad over de dijk had onze voorkeur gehad, maar blijkt niet mogelijk. Wij willen het college dan ook vragen om straks vooral ook de fietsveiligheid mee te nemen in het plan De Blauwe Knoop. Misschien liggen er mogelijkheden op het terrein aan de overzijde en worden dan ook de gebouwen op de Linie beter bereikbaar vanaf de Ooi. Stadspartij Doesburg is zich bewust van de vraag naar woningen op de lokale woningmarkt.

 

 

Maar of we dan moeten kiezen voor een enorm gebouw van 8 woonlagen op deze mooie lokatie, blijft de vraag.
Uiteindelijk heeft de eerder aangenomen motie om niet hoger te bouwen dan 6 woonlagen (destijds trouwens niet door ons ondersteund), geholpen in de beslissing. We vinden het zeer belangrijk dat een democratisch genomen besluit ook daadwerkelijk zijn waarde blijft houden. Nu en zeker ook in de toekomst.
Stadspartij Doesburg kiest daarom voor de variant 6 woonlagen 80 woningen.